Regulamin Promocji
dlakociarzy_logo_mobileDlaKociarzy.pl
Moje konto
0.00

Regulamin Akcji Promocyjnej ”Prezent Dla Super Kociarza”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej "Prezent Dla Super Kociarza" (dalej: "Promocja").
 2. Organizatorem Promocji jest RIKONA Spółka z ograniczoną odpowiedzalnością  z siedzibą w Warszawa ul. Adama Mickiewicza 37/58 01-625 Warszawa, zarejestrowanym w Warszawie, numer NIP:5252868114 | Regon:389326473 | KRS:0000908789 (dalej: "Organizator").
 3. Promocja jest przeprowadzana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Promocja trwa od 1 czerwiec 2023 roku do odwołania (dalej: "Okres Promocji").

§2 Definicje

 1. "Uczestnik" - osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa w Promocji określone w §3 niniejszego Regulaminu.
 2. "Produkt" - towar dostępny w sklepie Organizatora.
 3. "Zamówienie" - oznacza zamówienie złożone przez Uczestnika na zakup Produktu.
 4. "Strona internetowa" - strona internetowa Organizatora widniejąca pod adresem https://dlakociarzy.pl, na której można dokonać Zakupu Produktu lub Produktów.
 5. "Zakup Produktu" - zakup Produktu przez Uczestnika na Stronie Internetowej w Okresie Promocji.
 6. "Kod Rabatowy" - kod obniżający wartość całego Zamówienia o 1 zł. Jest automatycznie dodawany do Zamówienia, gdy wartość Produktów w koszyku wynosi co najmniej 150 zł. Jeżeli Uczestnik użyje innego kodu rabatowego, automatycznie dodawany Kod Rabatowy zostanie wyłączony.
 7. "Prezent Dla Super Kociarza" - prezent, który Uczestnik otrzymuje w ramach Promocji, jeżeli spełnił warunki określone w §3. Jest to niespodzianka wybrana przez Organizatora.

§3 Warunki uczestnictwa w Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która: a - dokonała Zakupu Produktu na Stronie Internetowej w Okresie Promocji, b -wartość Produktów w koszyku wynosi co najmniej 150 zł.
 2. Uczestnik nie może zrezygnować z Promocji.

§4 Zasady Promocji

 1. Uczestnik, który spełnił warunki określone w §3 niniejszego Regulaminu, otrzymuje Prezent Dla Super Kociarza.
 2. Prezent Dla Super Kociarza jest automatycznie dodawany do Zamówienia Uczestnika, jeżeli wartość Produktów w koszyku wynosi co najmniej 150 zł.
 3. Prezent Dla Super Kociarza jest dostępny w ograniczonej ilości. Promocja trwa do wyczerpania zapasów.
 4. Prezent Dla Super Kociarza jest wysyłany razem z Zakupem Produktów Uczestnika.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Promocji w każdym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

§5 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania Promocji. Organizator gwarantuje poufność wszelkich danych osobowych Uczestników.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie bez powiadomienia Uczestników.
 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Promocji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
Sklep internetowy DlaKociarzy.pl
Znajdziesz u nas wyselekcjonowane produkty dla kociarzy i kotów. To nie jest zwykły sklep. To sklep założony przez kociarzy dla kociarzy.
DANE FIRMY
RIKONA sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa
NIP: 5252868114
REG: 389326473
KRS: 0000908789

© 2023 by DlaKociarzy.pl Wszelkie prawa zastrzeżone

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram